موسسه بانوان فرهیخته فروزنده

موسسه بانوان فرهیخته فروزنده یک نهاد غیر دولتی ، غیرانتفاعی و مردمی است که بر اساس اهداف عالیه،با الهام از آموزه های اعتقادی و با حفظ ارزش ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت مردمی،ماموریت و چشم اندازی در زمینه ترویج فرهنگ ارتقاء سطح سلامت رو ح و روان بانوان را به عنوان یکی از مهمترین فعالیت هایش دنبال نموده و در سال گذشته خدمات ارزنده و گسترده ای به افراد جامعه، شهروندان و به خصوص زنان آسیب دیده و در معرض خطر ارایه داده است. از آنجایی که تعدادی از بانوان نیازبه آموزش به موقع دارند این موسسه اقدامات موثری ارایه داده است.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و نقشی که می توانند در سلامت و توسعه کشور داشته باشند، سرمایه های اجتماعی به شمار می آیند.آسیب های اجتماعی عوارض جبران ناپذیری برای جامعه و خانواده به وجود می آورد که می تواند آینده و سرمایه های کشور ( فرزندان) به خطر می اندازد با عنایت به افزايش روز افزون آسیب های اجتماعی در امور بانوان و آسيب هاي جسمي و روحي و اقتصادي آنها ، لزوم ارايه خدمات آموزشي، مشاوره ای و اشتغال زایی و کارآفرینی و بازگشت به کانون گرم خانواده برای مددجویان ضروري به نظر مي رسد. از اين رو انجمن حامیان بانوان شریف از طریق انجام برنامه های آموزشی و مشاوره ای؛ مددکاری و درمانی زمینه را برای پیشگیری و چیرگی بر این معضل اجتماعی ایجاد می نماید.
خدمات ارایه شده توسط این انجمن را می توان به پنج بخش عمده تقسیم کرد:
– خدمات آموزشی
– خدمات درمانی
-خدمات حمایتی
-خدمات مشاوره ای
-اشتغال زایی

چشم انداز:

موسسه بانوان فرهیخته فروزنده با هدف شناسایی، سازماندهی، آموزش، پیشگیری و کنترل آسیب ها ، ارائه کننده خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی و اجتماعی در سطح جامعه خواهد بود که این مهم را با نگاه ویژه فرهنگی و ارزشی اسلامی جامعه مورد نظر خود با پرسنلی معتقد و متعهد به بهبود مستمر کیفیت و خدمت به بانوان انجام خواهد داد.

 این موسسه با فراهم آوردن محیطی مثبت و سالم برای برآوردن انتظارات، نیازها و رضایت مددجویان با رهبری پویا و نوآورانه تمامی تلاش خود را در جهت حفظ برتری کیفی و ارائه یک الگوی آموزشی، درمانی، حمایتی در سطح جامعه انجام خواهد داد رهبری در مدیریت موسسه بانوان فرهیخته فروزنده انعکاسی از روح همکاری و اعتماد بین پرسنل و مددجو خواهد بود به طوری که موسسه را تبدیل به مکانی مطلوب برای آموزش، پژوهش، پیشگیری، حمایت و کاهش آلام بیماران خواهد کرد.

اهداف کلی و ضرورت ها :
اهداف انجمن عبارتند از :
الف: کلیات:
تلاش در راستای تحکیم بنیان خانواده، کمک به هدایت و حمایت جمعیت مخاطب و ارائه خدمات مورد نیاز به کلیه بانوان به صورت عام و بانوان در معرض آسیب های اجتماعی و آسیب دیده به صورت خاص
ب: روش اجرای هدف
۱- تلاش در راستای کمک به شناسایی و احصاء آسیب های اجتماعی در حوزه بانوان
۲- اطلاع رسانی و آگاه سازی به جامعه هدف از طریق چاپ کتاب، نشریه، بروشور، پمفلت، پوستر، برگزاری همایش، کنگره، نمایشگاه و کارگاههای آموزشی با اخذ مجوز های لازم.
۳- کمک به بازتوانی افراد آسیب دیده از طریق ایجاد اشتغالزایی و کارآفرینی و بازارچه های خوداشتغالی و دیگر روش‏ها با تکیه بر مشاغل خانگی با استفاده از کمک و مشارکت های مردمی و دولتی اعم از حقیقی، حقوقی طبق قوانین و مقررات.
۴- ایجاد مراکز مشاوره برای هدایت و آگاه سازی جامعه هدف
۵- کمک و ایجاد مراکز درمانی، پزشکی، مددکاری، ورزشی و تیم های تخصصی به جهت مدیریت بحران های (فردی، خانوادگی، اجتماعی)
۶- بهره مندی و اخذ تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به جامعه هدف وفق قوانین و مقررات
۷- تعامل و همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در راستای هدف
۸- ارائه راهکار و پیشنهاد در راستای هدف به سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیربط