جشن ویژه بانوان خیر

جشن اردیبهشت

🔷 به گزارش روابط عمومی انجمن بانوان فرهیخته فروزنده 
در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ جشن بزرگ بانوان با همکاری و مشارکت بنیاد دیابت و با حضور خیرین مشترک این دو مجموعه، با حضور ۱۷۰ نفر از نیکوکاران برگزار گردید که در این مراسم خیرین جدید و تازه ملحق شده به موسسه بانوان فرهیخته حضور به عمل رسانیدند تا با عملکرد این انجمن آشنا گردند.