مشارکت های مردمی

در راستای تحقق اهداف و برنامه های انجمن جهت ارائه بهتر خدمات با کیفیت بالا به جامعه هدف انجمن اقدام به

راه اندازی واحد جلب مشارکت های مردمی نموده است و خیرین می توانند به روش های ذیل ما را همراهی نمایند:

۱- دریافت کمک های نقدی

 – تهیه فرم های حامیان

 – اهدای نذورات، فطریه و کفاره

 – اسپانسر شدن در مراسم ها و مناسبت ها

 – برگزاری جشن های بانوان در اعیاد و مناسبت های مختلف

 – برگزاری بازارچه های خوداشتغالی جهت ارائه دستاوردهای مددجویان

۲- دریافت کمک های غیر نقدی

                   شماره حساب مشارکت های مردمی

شماره حساب مشارکت های مردمی: ۱-۱۱۰۸۰۳۳۹۲-۸۲۲-۱۸۲۷بانک انصار

شماره کارت: ۶۱۴۲-۶۹۰۱-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار