مشاوره فردی

شناسایی و درمان بیماریهایی از جمله استرس، اضطراب، وسواس و افسردگی موجب جلوگیری از پیشروی بیکاری و تنهایی در فرد و بروز عواقب جبران ناپذیر می‌شود.
چنانچه تصوير ذهني شخص از خود يک تصوير ناسالم و ضعيف باشد نگرشي در ما مبني بر نالايق بودن به وجود مي آيد. اين نگرش منجر به بروز شخصيتي مي شود که به گونه اي ناهشيار، شادي ها را پس مي زندو در مواجه با موقعيت هاي استثنايي يا در گير مهارت هاي تازه  يا ادامه تحصيل بهانه هايي براي گريز پيدا مي کند. لذا در راستای اهداف موسسه بانوان فرهیخته فروزنده خدمات ذیل ارائه می گردد.

  • – اضطراب و استرس
  • – افسردگی 
  • – وسواس 
  • – مشاوره ترک اعتیاد
HealthIllustration1-150x150