مشاوره کودک

همانطورکه میدانید کودکان در طول دوره رشد خود ممکن است به طور خواسته یا نا خواسته دچار مشکلاتی شوند و این والدین هستند که باید در حل این مشکلات بکوشند، در این زمینه موسسه بانوان فرهیخته فروزنده خدمات ذیل را ارائه می کند.

  • – بازی درمانی
  • – اختلالات سازگاری 
  • – اختلالات مربوط به گفتار 
  • – اختلالات مربوط به مهارت های اجتماعی 
  • – روان سنجی 
Untitled-1